CE oznaka

Što je CE znak?

Certifikacija proizvoda – CE znakCE znak je europski znak sukladnosti (Conformite Europeenne) koji pokazuje da proizvod udovoljava zahtjevima sigurnosti, zaštite imovine, zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite okoliša i javnog interesa prema propisanim EU direktivama tzv. “novog pristupa”.

CE znak na proizvodu znači da je proizvođač prošao sve propisane postupke dokazivanja sukladnosti što potvrđuju ovlaštena tijela i obavezan je za sve proizvode koji zahtijevaju takvo označavanje prije nego se stave na tržište ili uporabu.

Koji proizvodi moraju imati CE znak?

Proizvodi koji moraju imati CE znak su niskonaponska oprema, igračke, građevinski proizvodi, dizala, strojevi, osobna zaštitna oprema, medicinski uređaji, neautomatske vage, plinski uređaji, toplovodni kotlovi, eksplozivi za civilnu uporabu, potencijalno eksplozivne atmosfere, rekreacijska plovila, uređaji za hlađenje, oprema pod tlakom, mjerni instrumenti i telekomunikacijska oprema.

Direktive “novog pristupa” detaljno određuju opseg primjene i vrijede za sve nove proizvode koji su stavljeni na tržište ili uporabu, za sve proizvode uvezene iz trećih zemalja te za rabljene proizvode ako je promijenjena karakteristika proizvoda.

Popis direktiva i proizvoda koji podliježu CE označavanju možete pronaći ovdje.

Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake “C” i “CE” (NN br. 18, 2011) možete pronaći ovdje.

Ukoliko imate pitanja ili želite implementirati ovaj standard kontaktirajte nas na info@top-consult-grupa.hr.

Top Consult razvio je softver za implementaciju i održavanje ISO standarda "ISO Portal". Softver je izvrsno rješenje za efikasnu implementaciju i održavanje sustava. Sustav upravljanja u Vašoj organizaciji korištenjem ISO portala biti će uveden i održavan na najsofisticiraniji način. Poveznica na ISO portal: www.iso-portal.eu.