GMP – Dobra proizvođačka praksa

GMP - Dobra proizvođačka praksa

GMP dobra proizvođačka praksaOsnovna područja koja standard ISO 22716:2007 obrađuje su slijedeća:

  • Zaposlenici i Prostor,
  • Proizvodna oprema,
  • Sirovine i pakrini materijal,
  • Proizvodnja,
  • Gotovi proizvodi,
  • Kontrola kvalitete,
  • Postupanje s proizvodima koji su izvan zahtjeva specifikacije,
  • Otpad,
  • Podugovaranje, reklamacije i opoziv proizvoda,
  • Upravljanje promjenama, interni auditi i dokumentacija sustava.

ISO 22716 je certifikacijska norma prema kojoj certifikacijska tijela certificiraju organizacije koji žele dokazati da se pridržavaju smjernica navedene norme odnosno da rade sukladno dobroj proizvođačkoj praksi u kozmetičkoj industriji. Norma propisuje sustav upravljanja kvalitetom za organizacije koje sudjeluju u proizvodnji, kontroli, skladištenju i distribuciji kozmetičkih proizvoda. Osnovni zahtjevi ove norme preuzeti su od norme ISO 9001 i prilagođeni dobroj proizvođačkoj praksi u kozmetičkoj industriji. Ovu normu je izradio ISO tehnički odbor (TC) 217 Cosmetics.

U normi su propisani zahtjevi za upravljanje sustavom kvalitete, zahtjevi za održavanja prostorija i opreme, realizaciju proizvoda, upravljanje pritužbama i kontinuiranom poboljšavanju. Pridaje se velika važnost osposobljenom osoblju i komunikaciji među osobljem. Pravilnom održavanju prostorija i korištenje opreme na pravilan način. U normi se zahtjeva postupanje s opremom u skladu s dobrom proizvođačkom praksom. Sve organizacije moraju imati postupak za postupanje s nesukladnim radom i proizvodom. Važna je provedba internih audita i kontinuiranih poboljšavanja.

Rokovi realizacije ovise o veličini i kompleksnosti organizacije međutim oni u praksi najčešće iznose od 45 do 90 dana od početka projekta.

Vrlo je važno da se certifikacijski postupak odvija od strane certifikacijske kuće koja je akreditirana po shemama koje su pod nadzorom IAF-a (engl. International Accreditation Forum – hrv. Međunarodni akreditacijski forum) jer jedino takvi certifikati garancija su prihvaćenosti bilogdje u svijetu!

Naši konzultanti implementaciju sustava dobre proizvođačke prakse u kozmetičkoj industriji realiziraju na način da cjelokupan posao od uvođenja do certifikacije i kasnijeg održavanja sustava maksimalno prilagode, veličini, djelatnosti i specifičnostima Vaše organizacije.

100%-tna prolaznost naših klijenata na certifikacijskim i nadzornim auditima garancija je da će sustav upravljanja u Vašu organizaciju biti uveden profesionalno, kvalitetno u vremenski optimalnim rokovima te prije svega da će sama procedura certifikacije završiti s dobivanjem ISO certifikata.

Ukoliko imate pitanja ili želite implementirati ovaj standard kontaktirajte nas na info@top-consult-grupa.hr.

Top Consult razvio je softver za implementaciju i održavanje ISO standarda "ISO Portal". Softver je izvrsno rješenje za efikasnu implementaciju i održavanje sustava. Sustav upravljanja u Vašoj organizaciji korištenjem ISO portala biti će uveden i održavan na najsofisticiraniji način. Poveznica na ISO portal: www.iso-portal.eu.

Korisni linkovi: