Financijsko upravljanje i kontrole (FuiK)

Financijsko upravljanje i kontrole za jedinice lokalne uprave i samouprave!

Financijsko upravljanje i kontroleSukladno procedurama predpristupnih pregovora za članstvo u Europskoj Uniji i Republika Hrvatska je prihvatila metode, procedure i standardne koji su zajednički za sve zemlje članice.

FuiK sustav implementiramo u 6 koraka:

1: Analiza trenutnog načina rada i definiranje kontrolnog okruženja:
Aktivnosti:

 • Analiza stanja implementiranosti FUiK-a
 • Definiranje politike, misije i vizije
 • Definiranje organizacijske strukture
 • Utvrđivanje tijeka odvijanja procesa i izrada mape procesa
 • Definiranje mjerljivih karakteristika za nadzor nad procesima
 • Izrada etičkog kodeksa
 • Evidentiranje svih postojećih zapisa
 • Usporedba sa važećom zakonskom regulativom

Način rada: razgovor sa rukovodećim osobljem organizacije

2: Procjena rizika:
Aktivnosti:

 • Priprema za procjenu rizika:
  - definiranje kontrolnih ciljeva
  - utvrđivanje rizika vezanih uz definirane ciljeve
  - izrada registra rizika
 • Procjena rizika
 • SWOT analiza
 • Definicija aktivnosti za smanjenje rizika

Način rada: Savjetnik izrađuje prijedloge dokumenta na temelju razgovora sa odgovornim osobama organizacije te dostavlja Voditelju na usuglašavanje.

Financijsko upravljanje i kontrole

3: Kontrolne aktivnosti:
Aktivnosti:

 • Uspostava preventivnih kontrola
 • Razgraničavanje dužnosti
 • Izrada osnovnih procedura
 • Uspostava detektivnih kontrola
 • Uspostava direktivnih kontrola
 • Specificiranje ciljeva organizacije
 • Definiranje plana osposobljavanja i zapošljavanja
 • Uspostava korektivnih kontrola
 • Uspostava kontrole u informacijski sustav
 • Analiza rizika i definiranje mjera za ublažavanje negativnih posljedica

4: Informacije i komunikacije:

 • Analiza postojećih komunikacijskih kanala
 • Uspostava procedura za internu i eksternu komunikaciju
 • Utvrđivanje načina, mjesta i vremena pohrane zapisa
 • Utvrđivanje načina upravljanja sa internom i eksternom dokumentacijom
 • Definiranje načina prikupljanja povratnih informacija od korisnika te analiza informacija

Način rada: Savjetnik izrađuje prijedloge dokumenata na temelju razgovora sa odgovornim osobama te dostavlja Voditelju na usuglašavanje.

5: Praćenje:
Aktivnosti:

 • Izrada procedure za stalno praćenje sustava
 • Izrada procedure za samoprocjenu sustava
 • Izrada procedure za provedbu unutarnje revizije
 • Priprema kontrolne liste pitanja

Način rada: Savjetnik izrađuje prijedloge dokumenata na temelju razgovora sa odgovornim osobama te dostavlja Voditelju na usuglašavanje.

6: Ocjena sustava i projekta
Aktivnosti:

 • Prikupljanje podataka
 • Analiza
 • Priprema i izrada izvještaja

Način rada: Savjetnik će provesti analizu primjerenosti dokumentacije, stupnja implementacije i pripremiti izvještaje o ostvarenju postavljenih ciljeva, te u suradnji sa Voditeljem ocijeniti sustav i projekt.

Rok provedbe projekta: ovisi o veličini organizacije (broju zaposlenih, broju procesa itd.) te se kreće od 60 – 120 dana od datuma potpisivanja ugovora.

Ukoliko imate pitanja ili želite implementirati ovaj standard kontaktirajte nas na info@top-consult-grupa.hr.

Korisni linkovi: