ISO 22000/HACCP – Sigurnost hrane

Sustav upravljanja sigurnošću hrane – ISO 22000 / HACCP

ISO 22000:2006/HACCP Sigurnost hraneOrganizacije primjenom ove norme dokazuju svoju sposobnost kontrole mogućih opasnosti u prehrambenom lancu.

Zahtjevi ukratko

Organizacija koja želi ispuniti zahtjeve norme mora definirati područje primjene sustava upravljanja sigurnošću hrane. Dokumentacija sustava upravljanja mora imati izjavu o politici sigurnosti hrane, dokumentirane postupke i sve potrebne dokumente.

Uprava mora dokumentirati i dokazati da je opredijeljena za razvoj i primjenu sustava upravljanja sigurnošću hrane. Uprava mora ocjenjivati svoj sustav upravljanja. U upravinoj ocjeni mora biti obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane.

Organizacija mora osigurati odgovarajuće resurse za primjenu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane. Organizacija mora uspostaviti, primijeniti i održavati preduvjetne programe. Preduvjetni programi moraju biti primjereni potrebama organizacije i biti primjenjeni kroz cijeli operativni sustav. U dokumentaciji mora biti propisano kako se upravlja radnjama uključenim u preduvjetne programe.

Tim za sigurnost hrane mora provoditi analizu opasnosti. Sve opasnosti za sigurnost hrane moraju biti ustanovljene i zapisane. Mora se provoditi procjena opasnosti radi određivanja važnosti opasnosti. Na temelju procjene opasnosti mora se izabrati prikladna kombinacija kontrolnih mjera.

Izabrane kontrolne mjere moraju biti kategorizirane prema upravljanju putem operativnih PRP-a ili HACCP plana. Prije primjene kontrolnih mjera organizacija mora validirati kontrolne mjere, moraju biti učinkovite. Organizacija mora osigurati dokaze da su utvrđene metode i oprema za praćenje i mjerenje odgovarajuće. Oprema mora biti umjerena.

Naši konzultanti implementaciju sustava upravljanja sigurnošću hrane realiziraju na način da cjelokupan posao od uvođenja do certifikacije i kasnijeg održavanja sustava maksimalno prilagode, veličini, djelatnosti i specifičnostima Vaše organizacije.

100%-tna prolaznost naših klijenata na certifikacijskim i nadzornim auditima garancija je da će sustav upravljanja u Vašu organizaciju biti uveden profesionalno, kvalitetno u vremenski optimalnim rokovima te prije svega da će sama procedura certifikacije završiti s dobivanjem ISO certifikata.

Ukoliko imate pitanja ili želite implementirati ovaj standard kontaktirajte nas na info@top-consult-grupa.hr.

Top Consult razvio je softver za implementaciju i održavanje ISO standarda "ISO Portal". Softver je izvrsno rješenje za efikasnu implementaciju i održavanje sustava. Sustav upravljanja u Vašoj organizaciji korištenjem ISO portala biti će uveden i održavan na najsofisticiraniji način. Poveznica na ISO portal: www.iso-portal.eu.

Korisni linkovi: