ISO 14001 – Upravljanje okolišem

Pozitivan i aktivan odnos prema okolišu važan je pokazatelj poslovne uspješnosti!

ISO 14001:2015 – Upravljanje okolišemNorma ISO 14001 postavlja zahtjeve koji se odnose na sustav upravljanja okolišem a podrazumjevaju planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.

Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

 • smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš,
 • brzi odaziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija,
 • smanjenje troškova,
 • usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima,
 • pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti,
 • motiviranost zaposlenika.

ISO 14001:2015 – Upravljanje okolišem

Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 jesu:

 • definirati politiku i ciljeve okoliša,
 • prepoznati sve aspekte i utjecaje na okoliš organizacije,
 • prepoznati sve zakonske i druge zahtjeve vezane za okoliš koje se odnose na organizaciju,
 • definirati obveze i odgovornosti zaposlenika,
 • definirati način komunikacije o značajnim aspektima okoliša,
 • osigurati resurse,
 • definirati mjere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih utjecaja na okoliš,
 • pratiti ostvarene rezultate,
 • poduzimati radnje za kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja okolišem.

ISO 14001 uvodimo u mikro, mala, srednje velika ili velika poduzeća, u obrte, uslužne ili proizvodne djelatnosti, jedinice lokalne uprave i samouprave, norma ISO 14001 primjenjiva je na sve vrste organizacija.

Naši konzultanti implementaciju sustava upravljanja okolišem realiziraju na način da cjelokupan posao od uvođenja do certifikacije i kasnijeg održavanja sustava maksimalno prilagode, veličini, djelatnosti i specifičnostima Vaše organizacije.

100%-tna prolaznost naših klijenata na certifikacijskim i nadzornim auditima garancija je da će sustav upravljanja u Vašu organizaciju biti uveden profesionalno, kvalitetno u vremenski optimalnim rokovima te prije svega da će sama procedura certifikacije završiti s dobivanjem ISO certifikata.

Ukoliko imate pitanja ili želite implementirati ovaj standard kontaktirajte nas na info@top-consult-grupa.hr.

Top Consult razvio je softver za implementaciju i održavanje ISO standarda "ISO Portal". Softver je izvrsno rješenje za efikasnu implementaciju i održavanje sustava. Sustav upravljanja u Vašoj organizaciji korištenjem ISO portala biti će uveden i održavan na najsofisticiraniji način. Poveznica na ISO portal: www.iso-portal.eu.

Korisni linkovi: