Održavanje postojećih sustava upravljanja

„Kontinuirano unaprijeđivanje“ je ključna krilatica svih ISO normi. Naviknuti smo da kontinuirano unaprijeđujemo i poboljšavamo Vaše poslovanje!

Održavanje postojećih sustava upravljanjaNakon faze početne implementacije i certifikacije svaki sustav upravljanja nužno je konstantno unaprijeđivati i poboljšavati. Također, auditori certifikacijskih kuća prilikom audita detektiraju određene manjkavosti u sustavu koje je potrebno otkloniti.

Naš posao je da pripremimo Vašu organizaciju da „bezbolno“ prebrodi audite certifikacijskih kuća, audite kupaca i dobavljača. Naša priprema obuhvaća niz aktivnosti sukladnih o kojem sustavu upravljanja se radi te o samoj kompleksnosti i veličini organizacije.

Aktinosti pripreme za nadzorne audite te recertifikacijske audite obuhvaćaju:

 • pregled nalaza od prethodnih audita,
 • po potrebi pokretanje popravnih radnji,
 • ocjena ostvarenja postavljenih ciljeva,
 • analiza procesa s obzirom na kriterije prihvatljivosti,
 • pregled reklamacija i po potrebi provođenje popravnih radnji,
 • provedba analize zadovoljstva kupaca,
 • pregled liste dobavljača, analiza dobavljača i ocjenjivanje,
 • pregled zapisa o mjernoj opremi, te po potrebi iniciranje umjeravanja,
 • pregled vanjske dokumentacije i utvrđivanje valjanosti izdanja,
 • pregled plana i zapisa o izobrazbi,
 • analiza izvještaja o nesukladnostima te pokretanje popravnih i preventivnih radnji,
 • provedba internog audita,
 • sudjelovanje u ocjeni sustava i definiranju ciljeva za iduće plansko razdoblje.

Sustavi upravljanja poput ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 i ostali zahtjevaju pripremu i održavanje ostalih specifičnih dokumenata poput registra aspekata okoliša (ISO 14001), registar rizika (OHSAS 18001, ISO 27001) i sl. te su i ti dokumenti i procesi obuhvaćeni pripremom.

Top Consult nudi uslugu pripreme i održavanja sustava upravljanja temeljenih na ISO standardima u sve tipove organizacija. Rokovi realizacije ovise o veličini i kompleksnosti organizacije međutim oni u praksi najčešće iznose od 30 do 90 dana od početka projekta.

100%-tna prolaznost naših klijenata na nadzornim i recertifikacijskim auditima garancija je da će sustav upravljanja u Vašoj organizaciji biti održavan profesionalno, kvalitetno u vremenski optimalnim rokovima te prije svega da će sama procedura kontrolnog audita završiti s produljanjem valjanosti ISO certifikata.