Edukacija i trening

"Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki." - Aristotel

Edukacija i treningIzobrazba i trening – pregled usluga:

 • Seminar: ISO standardi osnove
 • Trening: ISO 9001 interni auditor
 • Trening: ISO 14001 interni auditor
 • Trening: OHSAS 18001 interni auditor
 • Trening: ISO 27001 interni auditor
 • Trening: ISO 50001 interni auditor
 • Trening: ISO 9001 Lead auditor
 • Trening: ISO 14001 Lead auditor
 • Trening: OHSAS 18001 Lead auditor
 • Trening: ISO 27001 Lead auditor
 • Seminar: Prelazak na normu ISO 9001:2015
 • Seminar: Prelazak na normu ISO 14001:2015
 • Seminar: Prelazak na normu ISO 27001:2013
 • Seminar: LEAN management

Načini realizacije seminara:

 • otvoreni (javni) seminari – namijenjeni su polaznicima koji se pojedinačno prijavljuju i dolaze iz različitih organizacija, a uključuju generičke primjere i vježbe.
 • zatvoreni (in-house) seminari – namijenjeni su polaznicima koji dolaze iz jedne organizacije, mogu se provoditi na lokaciji naručitelja ili lokaciji Top Consulta, a uključuju specifične primjere i vježbe iz područja poslovanja naručitelja.

Predavači imaju odgovarajuće višegodišnje konzultantsko i edukacijsko iskustvo.