Kako apliciramo Vaš projekt?

Kako apliciramo Vaš projekt?

Izrada aplikacije za projektIzrada aplikacije sastoji se od sljedećih faza:

 1. Razgovor s vodećom osobom organizacije / poduzetnikom / upravom – upoznavanje s prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, prezentiranje detalja natječaja. Prikupljanje osnovnih informacija o poduzetnikovoj ideji.
 2. Detaljno prikupljanje financijskih podataka te ostalih informacija i dokumenata vezanih uz realizaciju projekta.
 3. Izrada poslovnog plana i ostalih dokumenata koji su zahtjevani kroz natječaj
 4. Slanje dokumentacije na pregled
 5. Korekcije i usklađivanje
 6. Završne provjere
 7. Dostava finalne verzije dokumentacije klijentu
 8. Zajedničko pripremanje i slanje (opcija)
 9. Provedba i praćenje projekta (obuhvaća sljedeće radnje):
  - odobrenje izvješća koje sastavljaju ugovorne strane
  - obilazak projekta
  - praćenje aktivnosti u odnosu na plan rada koji je odobren u početnoj fazi projekta
  - praćenje troškova u odnosu na proračun odobren u ugovoru
  - kontakte sa svim stranama uključenim u provedbu projekta
  - rješavanje i praćenje problema
  - pripreme izvješća i odluka/preporuka koje iz njih proizlaze (npr. zahtjevi za dopunama ugovora i sl.)
  - izmjene ugovora (ukoliko je to potrebno).

Za praćenje provedbe ugovora odgovorni su stručnjaci za nabavu koji vode pojedini ugovor. Nakon početka izvršavanja ugovora, stručnjak za nabavu priprema plan aktivnosti vezanih uz praćenje provedbe (uključujući i obilazak projekta).

Za sve informacije i pitanja javite se na info@top-consult-grupa.hr.