Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Top Consult za svoje klijente izrađuje poslovne planove i investicijske studije kao i ostale investicijske i strateške dokumente.

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

 • Studija isplativosti ili izvedivosti
 • (eng. Feasibility study) – dokument koji je polazišna točka za odlučivanje treba li krenuti u realizaciju ideje/projekta. Obuhvaća ekonomske, pravne, tehnološke, lokacijske, organizacijske, vremenske i ostale komponente. Osim toga, može sadržavati nekoliko opcija ili metoda za dostizanje potencijalnog poslovnog uspjeha.
 • Predinvesticijska studija
 • Obično je vezana za veće projekte. Poslovanje svake tvrtke uvelike ovisi o donošenju pravih poteza. U navedenom se dokumentu izlažu i analiziraju glavne postavke više investicijskih opcija, nakon koje se odabire ona najpovoljnija ili mješavina nekoliko investicijskih opcija koje daju najbolji rezultat. Također, u ovoj fazi donosi se odluka da li krenuti u investicijsku studiju.
 • Investicijska studija
 • Dokument koji u pravilu slijedi nakon preliminarnih izračuna isplativosti ideje ili projekta te prikupljanja svih potrebnih dodatnih ulaznih parametara i dokumenata (npr. dozvole, ponude, troškovnici). Služi za detaljan prikaz svih aspekata koji utječu na ideju/projekt i izračun ekonomsko-financijske isplativosti. Osnovica je za dobivanje novčanih sredstava iz privatnih, javnih i bankarskih izvora.
 • Analiza troškova i koristi
 • (eng. Cost benefit analysis – CBA) – dokument koji se izrađuje nakon što se uzmu u obzir, analiziraju i kvantificiraju svi troškovi i koristi koje određena ideja, program ili projekt, promatrajući iz društvenog aspekta, mogu donijeti. Dakle, u obzir se ne uzima samo financijsko-ekonomska analiza već se gleda širi društveni kontekst: utjecaj na okoliš, socijalna pitanja i sl. Radi se o analizi koja je bitna za projekte javnog ili privatnog sektora kod kojih je važno uzeti u obzir društvene aspekte investicije.
 • Evaluacija idejne ili projektne dokumentacije
 • Investitor ili poduzetnik prije implementiranja svoje ideje ili projekta treba biti siguran u objektivnost, strukturiranost i realističnost idejne ili projektne dokumentacije te povezanost dijelova poslovnog plana u cjelinu. Posebno se to odnosi na slučaj kada je cilj idejne ili projektne dokumentacije pronalaženje eksternog kapitala ili poslovnog partnera, za što investitor ili poduzetnik treba dobiti uvid kako treća strana razmišlja i na što obratiti posebnu pažnju.
 • Istraživanje i analiza tržišta za investitore
 • Pribavljanje relevantnih informacija o tržištu, trendovima, konkurentima i ciljanoj skupini potrošača nužno je za donošenje prave poslovne odluke. Istraživanje tržišta odnosi se na izvješće kojem prethodi prikupljanje, analiza i obrada primarnih i/ili sekundarnih izvora tržišnih informacija.
 • Poticaji za investicije
 • U pripremi za najkvalitetnije moguće provođenje projekta poželjno je identificirati i osigurati potencijalne poticaje. U tom smislu misli se na direktne novčane potpore, povoljne/stimulirajuće kamatne stope ili otpis dijela glavnice kredita, osiguranje kolaterala/garancija, stimuliranje zapošljavanja ili smanjenje poreznih davanja.

Za sve informacije i pitanja javite se na info@top-consult-grupa.hr.