Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay

SmartWay - Upravljaj energijom... bilo kad, bilo gdje

SmartWay

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWayProgramski paket SmartWay je alat za praćenje, analizu, kontrolu i optimizaciju potrošnje energije u objektu. Odgovornim praćenjem rada Vašeg sustava u realnom vremenu, izvještavanjem, alarmiranjem i pružanjem profesionalne podrške, alat SmartWay pridonijeti će smanjenju svakodnevnih troškova te povećati profit. Svrha ovog sustava upravljanja energijom jest upravo u optimizaciji, čime se dolazi do ekonomičnijeg i energetski učinkovitijeg sustava.

Mjerenje

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - MjerenjeSposobnost neprimjetnog integriranja elemenata u već postojeće sustave pomoću komunikacijskih modula i protokola, kojima će se nadgledati svi procesi, iznimno je bitno za pouzdan rad sustava. Predviđanje rada sustava na temelju izmjerenih parametara, može otkriti potencijalne probleme, smanjujući udio ljudskih pogreški te rizik od pojave neželjenih sce narija. Također, alat SmartWay namijenjen je energetskim menadžerima prilikom prikupljanja informacija i donošenju logičkih odluka kako smanjiti operativne troškove te povećati pouzdanost sustava.

Praćenje

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - PraćenjeUpravljanje energijom sustavni je put k osiguranju kontinuirane brige o potrošnji energije, a time i brige o zaštiti okoliša, na unaprijed definiran način. Kako bi u svakom trenutku mogli odgovoriti na pitanja poput GDJE, KOLIKO i KAKO se troši energija te KOJI energenti se troše, na ključnim mjestima potrebno je pratiti potrošnju energije. Ovakvim pristupom rad sustava biti će optimiziran, a to znači da će se trošiti točno onoliko energije koliko je potrebno za normalno izvršenje rada.

Analiziranje

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - AnaliziranjeSustavan pristup energetskim pitanjima pomoći će pronaći mjere i procedure kako smanjiti potrošnju energenata. Analiziranje potrošnje energenata u realnom vremenu i na ključnim mjestima nužno je kako bi se uspostavilo sustavno gospodarenje energijom. Takva analiza sastoji se od: • Odabira objekta i ključnih brojila koja će se pratiti (el. energija, voda, plin, loživo ulje...) • Prikupljanje podataka vezanih uz potrošnju (temperatura, vlaga, tlak, CO2...) • Analiziranje prikupljenih podataka uz definiranje ciljeva i očekivanih ušteda • Interpretiranje analiziranih podataka

Izvješća

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - IzvješćaUz dnevna, tjedna, mjesečna i/ili godišnja izvješća koja dolaze u PDF formatu na Vašu e-mail adresu u trenutku i količini kada Vi to želite, dobiti ćete uvid u stanje sustava, što uključuje izmjerene te proračunate parametre i operativne troškove vezane uz potrošnju energenata.

Alarmiranje

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - AlarmiranjeNadzor i kontrola sustava odvija se u realnom vremenu te tako pravovremeno otkriva anomalije ili prethodno definirane neželjene scenarije u sustavu i šalje upozorenje putem e-maila. Ovakvim pristupom i tehnologijom, smanjuje se prosječno vrijeme kvara i prosječno vrijeme popravka, odn. u nekim slučajevima kvarovi se uklanjaju u potpunosti.

Upravljanje

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - UpravljanjeKontinuiranom analizom potrošnje energenata nakon određenog vremenskog perioda omogućena je identifikacija svih poremećaja u radu sustava te potrošnji energenata. Programski paket SmartWay umjesto Vas će pametnim upravljanjem osigurati optimalan odnos utrošenih energenata i izvršenih procesa.

Konzultiranje

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - KonzultiranjeTim SmartWay će sve prikupljene podatke detaljno analizirati te na temelju toga odrediti i proračunati točno određene indikatore potrošnje, interpretirati rezultate analize, donijeti zaključke o zatečenom stanju u promatranom objektu te iznijeti potencijalne mjere poboljšanja energetske učinkovitosti. Prilikom provedbe analize potrošnje energenata, svakom objektu pristupa se individualno jer struktura potrošača, način korištenja objekata i ostali relevantni parametri koji utječu na potrošnju, znatno variraju od slučaja do slučaja.

Optimizacija

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - OptimizacijaProgramski paket SmartWay smanjuje troškove energenata kontinuiranim praćenjem, prevencijom ljudskih pogreški, detaljnom analizom sustava, otkrivanjem anomalija u sustavu, podizanjem razine osvještenosti i to sve uz primjenu postojećih iskustava. Ovisno o veličini sustava, očekivane vrijednosti kratkoročnih ušteda kreću se u rangu od 10%. Međutim, uštede mogu biti i znatno veće za sustave s ogromnim gubicima. Dugoročno gledano, programski paket SmartWay, pružiti će znatne uštede smanjenjem potrebnih ulaganja u dodatnu i novu opremu time što će se kontinuiranim upravljanjem i održavanjem procesa vrlo blizu optimalnom, produljiti životni vijek opreme.

ISO 50001

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - 50001Suradnjom tvrtke SmartWay i konzultantske kuće za implementaciju ISO standarda Top Consult Grupa uvođenje te održavanje globalnog standarda za upravljanje energijom ISO 50 001 u Vašoj tvrtki biti će zasigurno uvedeno na najsofisticiraniji način. Sustav za praćenje potrošnje energije SmartWay puniti će bazu s podacima o potrošnji energije iz kojih će se moći identificirati anomalije unutar sustava, osloboditi Vas ručnog pristupa provođenja statistika i analiza te tako doprinijeti procesima odlučivanja prilikom planiranja daljnjeg razvoja tvrtke te kreiranju politike upravljanja energijom.

Reference

Softver za optimizaciju potrošnje energenata SmartWay - Reference

SmartWay

 • Multipleksi Cinestar
 • Blitz film i video distribucija, Zagreb
 • LifeClass Terme Sveti Martin
 • Arena Cinemas AG, Geneva
 • Bazeni Cerine, Koprivnica
 • Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • Međimursko veleučilište u Čakovcu
 • Međimurska energetska agencija

Top Consult Grupa

 • Energocontrol d.o.o.
 • Hotel Excelsior Dubrovnik
 • Hotel Palace Dubrovnik
 • Hotel Bellevue Dubrovnik
 • Hotel Kompas Dubrovnik
 • Hotel Belvedere Rijeka
 • Imako pekare Daruvar
 • Pekare Dergez d.o.o.
 • Ljekovito bilje d.o.o.
 • Vtc-projekt d.o.o.
 • Tehnika d.d.
 • Viro tvornica šećera d.d.

Pogledaj SmartWay prezentaciju.
Web stranica tvrtke SmartWay: www.smartway.com.hr.
Poveznica na naš softver za implemetnaciju i održavanje ISO standarda: www.iso-portal.eu.