Energy Management Consulting

Energy Management Consulting - poboljšanje energetske učinkovitosti

Energy Management ConsultingNaš tim će prikupiti sve podatke o potrošnji energenata te ih detaljno analizirati te na temelju toga odrediti i proračunati točno određene indikatore potrošnje, interpretirati rezultate analize, donijeti zaključke o zatečenom stanju u promatranom objektu te iznijeti potencijalne mjere poboljšanja energetske učinkovitosti. Prilikom provedbe analize potrošnje energenata, svakom objektu pristupa se individualno jer struktura potrošača, način korištenja objekata i ostali relevantni parametri koji utječu na potrošnju, znatno variraju od slučaja do slučaja.

Pogledaj SmartWay prezentaciju.
Web stranica tvrtke SmartWay: www.smartway.com.hr.
Poveznica na naš softver za implemetnaciju i održavanje ISO standarda: www.iso-portal.eu.