Utjecaj Chat GPT-a na posao ISO konzultanata

Utjecaj Chat GPT-a na posao ISO konzultanata

Kao jezični model umjetne inteligencije, ChatGPT je osposobljen za pružanje informacija i odgovaranje na pitanja na temelju svog znanja i programiranja. Međutim, kada je riječ o specifičnom poslu ISO konzultanata, nije u njegovim mogućnostima da u potpunosti zamijeni...