Stručno znanstveni radovi

Ovdje možete naći popis naših stručno znanstvenih radova, te isto tako i listu stručno znanstvenih radova naših konzultanata.

Radovi, recenzirane skripte, gostujuća predavanja

Pogledajte popis radova, recenziranih skripti, gostujućih predavanja i još mnogo toga!

Naši stručno znanstveni radovi

Popis radova

 • Britvić, J. Blažević, Z., Vlainić, D. (2014): Influence of Quality Management System in higher education. 4. Međunarodni znanstveni simpozij “Gospodarstvo istočne hrvatske jučer, danas, sutra 2015. Osijek Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2015. (zbornik radova) (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni)
 • Britvić, J. Blažević, Z., Garača, N. (2015): Utjecaj QMS na razvoj ljudskog kapitala i konkurentnost organizacije. 4 Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU, 9 and 10 April 2015. Novo Mesto
 • Britvić, Josip; Blažević, Zrinka; Marijana, Špoljarić. Influence of career management system on customer relationship management in higher education // ESD – 5th Economic and Social Development Conference, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Belgrade, 2014.
 • Britvić, Josip; Blažević, Zrinka; Janjušić, Dragan. Analysis of the impact draft of ISO 9001:2015 on the HRM system // International scientific conference globalisation challenges and the social‐economic Environment of the EU, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Novo Mesto, 2014.
 • Britvić, Josip; Blažević, Zrinka; Vlainić, Dorotea. Application of integrated management Systems in entrepreneurship // 3. Međunarodni znanstveni simpozij: „Gospodarstvo istočne hrvatske – jučer, danas, sutra“, 2014., Anka Mašek Tonković (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2014. 594-603 (zbornik radova) (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni)
 • Britvić, Josip; Blažević, Zrinka; Tenjeri, Tihomir. Uticaj sistema upravljanja kvalitetom na razvoj ljudskog kapitala i konkurentnost organizacij // 11. Međunarodna naučno-stručna konferencija „Na putu ka dobu znanja“, 2013. Dušan Ristić (ur.). Sremski Karlovci: Fakultet za menadžment, 2013. 12-14 (zbornik sažetaka) (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni)
 • Britvić, Josip; Cingel, Monika; Prelas, Kovačević, Anita. Integratio possibilities of ISO 9001:2008 quality management system with ISO 27001:2010 information security management system // 2. Međunarodni znanstveni simpozij: „Gospodarstvo istočne hrvatske – jučer, danas, sutra“, 2013, Anka Mašek Tonković (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2013. 368-373 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni)
 • Britvić, Josip; Miličević, Igor; Kolenc, Miličević, Ivana. Upravljanje kvalitetom u obrazovanju – ISO 9001 kao alat za podizanje kvalitete // Praktični menadžment, Volume 3 – Broj 5 (2012); 68-78 (članak, stručni).
 • Britvić, Josip; Draženović, Tina. Implementacija sustava financijskog upravljanja i kotrola u jedinice lokalne uprave i samouprave // Praktični menadžment, Volume 3 – Broj 5 (2012); 55-63 (članak, stručni).
 • Britvić, Josip; Blažević, Zrinka; Tubić, Dejan. Analysis of competitive advantages of organization with the implemented standards of social responsibility SA 8000 and ISO 26000:2010 // 1. Međunarodni znanstveni simpozij: „Gospodarstvo istočne hrvatske – jučer, danas, sutra“ 2012. / Anka Mašek Tonković (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012. 356-364 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni)

Recenzirane skripte

 • Prelas, Kovačević, Anita; Bosnić, Irena; Britvić, Josip. Uvod u ekonomiku poslovanja / Prelas , Kovačević, Anita (ur.). Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2013.

Gostujuća predavanja naših konzultanata

 • „Upravljanje kvalitetom u malom i srednjem poduzetništvu“, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto, Novo Mesto, 2014
Slika simbolizira našu uspješnost i recenziju naših klijenata.

Top Consult Grupa

Vaš partner za ISO standardizaciju!

Pravila privatnosti i kolačići

Osnovni podaci

Radnička cesta 34, 10 000 Zagreb
Ured Koprivnica: Pavla Vuk-Pavlovića 20, 48 000 Koprivnica
Tel: +385 99 289 76 01
Email: info@top-consult-grupa.hr

OIB: 42131314882
MBS: 010021966
IBAN: HR7623600001102064114 - ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
SWIFT: ZABAHR2XDJU
Temeljni kapital: 20,000.00 HRK
Osnivač: Josip Britvić

Top Consult Grupa d.o.o. osnovana 1996.g. na trgovačkom sudu u Bjelovaru
Temeljni kapital: 20.000,00 kn

Top Consult Group d.o.o. founded in 1996 at the Commercial Court in Bjelovar
Share capital: 20.000,00 kn