Ovog tjedna potpisali smo ugovor te pokrenuli projekt implementacije integriranog sustava upravljanja u kompaniji AS Logistics d.o.o. iz Sarajeva. Kompanija je dio trenutno najveće grupacije iz prehrambenog sektora u BiH AS Holding d.d. Integrirani sustav upravljanja u AS Logistics biti će sastavljen od sljedećih standarda ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, ISO 39001:2012 te HACCP Codex Alimentarius te će biti pridodan postojećem ISO 9001:2015 sustavu upravljanja. Predviđeni završetak projekta je kraj 2021.g.