MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Međimursko veleučilište u Čakovcu

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Top Consult je tijekom 2013. g. implementirao na Međimursko veleučilište u Čakovcu integrirani sustav upravljanja kvalitetom s IWA smjernicama za sektor obrazovanja. U sustav su također implementirani i zahtjevi AZVO-a kao i ESG smjernice za visoko školstvo. Kao rezultat implemetiranog sustava osim certifikata prema normi ISO 9001:2008 MEV je tijekom 2014. g. uspješno realizirao postupak međunarodne re-akreditacije sustava upravljanja kvalitetom.