GRAD LUDBREG

Grad Ludbreg

GRAD LUDBREG

Kako bi zadržala konstantan rast stranih investicija na području grada Uprava grada odlučila se tijekom 2014. g. na implementaciju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 integriranog sa sustavom financijskog upravljanja i kontrola (tzv. FMC ili FuiK).