ODRŽANA GDPR KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI TOP CONSULTA

ODRŽANA GDPR KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI TOP CONSULTA

U Hotelu I u Zagrebu, 13.03.2018. održana je GDPR konferencija u kojoj su analizirani zahtjevi vezani za GDPR Uredbu. Nositelj organizacije konferencija je Top Consult Grupa d.o.o. a suorganizatori su Altin Usluge d.o.o. i URS Adriatica d.o.o. Polaznici su dobili važne informacije o zahtjevima Uredbe, koje su specifične točke i na koji način ih aplicirati u redovito poslovanje. Top Consult zajedno sa suorganizatorima klijentima nudi usklađivanje sa zahtjevima GDPR Uredbe.

Dokument GDPR Uredba.pdf

GDPR konferencija Top Consult