VLADIMIR MLAKAR

Životopis

Vladimir Mlakar bacc.oec.

Stručni naziv: bacc.oec. (stručni prvostupnik ekonomije, baccalaureus)

Životopis: Vladimir Mlakar rođen je 24.12.1981.g. u Koprivnici, Republika Hrvatska. 2010.g. upisuje, a 2014.g. završava stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

U razdoblju od 2010. do 2011.g. završava osnovne ECDL module (European Computer Driving License), te dva stupnja naprednih modula.

2011.g. završava seminar Audit integriranog sustava sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema normama ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 i OHSAS 18001:2007.

2013.g. dobiva NEBOSH Internacionalni Generalni Certifikat iz područja zdravlja i sigurnosti na radu.

Radno iskustvo

2013. do danas - Saipem S.p.A. - Environmental, Health and Safety Engineer
2012. do danas - Osnivač/vlasnik, Epicok d.o.o., (menadžment, marketing, ISO konzultantske usluge)
2011. do danas - Član konzultantskog tima u Top Consult Grupa d.o.o., na sljedećim projektima:

  • 2011. - 2013. - Implementacija ISO 9001:2008: Gigant d.o.o., Hidropneumatika d.o.o., Abba Tende d.o.o.
  • 2012. - Implementacija ISO 14001:2004: Presoflex Gradnja d.o.o.
  • 2011. - Implementacija OHSAS 18001:2007: Mitar d.o.o., Obuca VIKO d.o.o.
  • 2012. - 2013. Implementacija integriranog ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004: Termoelektrana-Toplana Sisak d.o.o., Energocontrol Zagreb d.o.o.
  • 2012. - 2013. Implementacija integriranog ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007: Kograd, Aluferit građenje d.o.o., Maris Ekologija Šibenik
  • 2009. - 2012. Voditelj marketinga i prodaje u Avalon d.o.o.
  • 2008. - 2009. Tehnička podrška u Avalon d.o.o.

Ostale vještine

- izvrsno govori i piše engleski,
- razvijene komunikacijske vještine,
- računalne vještine,
- timski rad i motivacijske vještine,
- analiziranje i istraživačke vještine,
- jaka strast i predanost za zdravlje i sigurnost,
- cjeloživotno učenje.