ROBERT VERBANAC

Životopis

Robert Verbanac

Životopis: Robert Verbanac rođen je 18.02.1959.g. u Puli, Republika Hrvatska. Srednju školu je pohađao u Labinu. 1986.g. diplomirao je na Kemijsko tehnološkom fakultetu, naftno-petrokemijski smjer.

Od 1986. Do 1989.g. radi u tvrtki Dina, Omišalj na radnom mjestu Inženjer za razvoj i primjenu polimernih materijala. Od 1989.g. do 1993.g. radi u tvrtki Dina DOWChemical, Omišalj na radnom mjestu proizvodni inženjer. 1993.g. u istoj tvrtki postaje šef procesa odgovoran za upravljanje postrojenjem za obradu otpadnih plinova, tekućina i voda na VCM/EDC postrojenju i na tom mjestu radi do 1999.g.

Od 1999. do 2004.g. radi u tvrtki Dioki, Zagreb, na radnom mjestu Voditelj upravljanja zaštitom okoliša. Odgovoran je za uvođenje EMS i OHS (ISO 14001/OHSAS 18001) u tvrtku Dioki, te i za usklađenost tvrtke sa primjenljivim zakonskim propisima iz zaštite okoliša, zaštite na radu i vođenje zakonske dokumentacije i izvještavanje. Osim toga radi trening za ključne funkcije u tvrtki u upravljanju okolišem i zaštiti na radu, izrada Plana intervencija za izvanredne situacije i provođenje internih eko & OHS audita.

Od 2004. do 2013.g. radi u Filikon-Consulting kao konzultant. Ključna područja rada: savjetodavne usluge u primijeni zakonskih propisa iz zaštite okoliša, sigurnosti i zaštite na radu (HR i EU); uvođenje Sustava upravljanja okolišem, sigurnosti i zaštite na radu; izrada elaborata za projektna rješenja uvođenja norme ISO 14001; provođenje inicijalne snimke stanja utjecaja na okoliš kod klijenata, izrada izvješća; provođenje EKO audita kod klijenata, izrada izvješća; provođenje provjere usklađenosti sa propisima kod klijenta; provođenje energetskih audita, izrada izvješća i energetskih bilanci; izrada internih pravilnika i procedura iz zaštite okoliša i dr.

Od 2013.g. do danas radi u tvrtki Donain kojoj je i vlasnik.

Dodatno obrazovanje

- LRQA ISO 14001 Environmental Auditing Principles and EMS Training Course - Course number A11131 (IRCA), Certificate number: 0495, Zagreb, 5 dana, 1999.
- BVQ OHSAS 18001 Training Course, Zagreb, 3 dana, 2003.
- DNV, ISO 9001:2000 Training Course, Zagreb, 5 dana, 2004.
- DNV, The product certification training event, CE marking, Zagreb, 5 dana, 2007.
- DNV, Risk based certification, Zagreb, 1 dan, 2007.
- BSI Training Energy management BS EN 16001, London, 2 dana, 2010.

Ostale relevantne aktivnosti

- Uvodni seminar ISO 50001, HGK - Edukacija
- Trening za interne auditore ISO 1400, ISO 9001, OHSAS 18001 - Trening
- Coca Cola Beverages Croatia, Environmental performance report, 2002.g. - Izrada javnog izvješća o pokazateljima utjecaja na okoliš
- Senior ekspert - SMEPASS II
- Cemex, CSR GRI G3 report, 2009.g. i 2010.g. - Izrada javnog izvješća o pokazateljima utjecaja na okoliš
- Odobreni Lead auditor za sustave upravljanja okolišem (ISO 14001) - 2001-2014 iskustvo u certifikaciji sustava upravljanja okolišem - ISO 14001 Lead auditor
- Projekt PHARE - Prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog nacionalnog zakonodavstva u području zaštite okoliša (2008-2009), uvoditelj projekata PM iz Irske - EMAS ekspert
- EMAS/ IPPC trening za inspektore zaštite okoliša - Član tima za trening inspektora zaštite okoliša
- Cemex, trening za izvanredne situacije za rukovodeći kadar, 2008 - Trening
- Cemex, Izrada planova intervencija za izvanredne situacije,2007 - Planovi za izvanredne situacije

Publikacije i članci

- Polimeri - „Molekularna svojstva LDPE-a”, 1989
- Ekonomija I okoliš - „Ušteda energije primjenom nove tehnologije za odvajanje kloriranih ugljikovodika iz otpadnih voda”, 1995
- Ekonomija I okoliš - „Sustav upravljanja okolišem i moguća primjena u Dini“, 1996
- Ekonomija I okoliš - „Kako odrediti kvalitetu okoliša I učinkovitost u organizaciji”, 1996
- Ekonomija I okoliš - „Check lista za upravljanje okolišem” ,1996
- Priručnik - „Sustav upravljanja okolišem za hotele“, 1997
- Poslovni savjetnik - „Put prema održivom razvoju“, 2008
- MZOPU, Plan intervencija u zaštiti okoliša (iskustva sa prvog izrađenog plana u HR), 2001
- Radionica o zaštiti okoliša za turističke radnike, 2000
- Eko učinkovitost u Hrvatskoj- iskustva Dine, 1999
- EMS u hotelima, (Kongres o upravljanju otpadom), 1996
- Ušteda energije kroz primjenu nove tehnologije - kongres Energija i okoliš, 1994