Najava potpora iz EU fondova za 2015.g.

Najava potpora iz EU fondova za 2015.g.

Ministarstvo poduzetništva objavilo je planirane potpore iz EU strukturnih i investicijskih fondova za 2015. godinu.

Više detalja o planiranim potporama za 2015.g. možete pročitati u prezentaciji (kliknite na link): Prezentacija-Potpore_iz_Europskih_strukturnih_fondova_u_2015.-MINPO