Lilicom Team d.o.o.

Lilicom Team d.o.o.

Započeo projekt implementacije sustava upravljanja medicinskim proizvodima prema normi ISO 13485 MD u poduzeću Lilicom Team d.o.o. u Zagrebu.