KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA – istaknuti klijenti