Trenutačno konkurentno tržište zahtijeva kvalitetne proizvode i usluge koje pružaju iznimno korisničko iskustvo. Postizanje globalne prepoznatosti kao marke “kvaliteta na prvom mjestu” može biti ključ za postizanje konkurentske prednosti na današnjem rastućem globalnom tržištu. Ako razmišljate o certificiranju, odabir pravog ISO konzultanta ključna je odluka koja će odrediti koliko će se učinkovito i neprimjetno odvijati vaš proces certifikacije.

U cijelom procesu ISO certifikacije, Vaš ISO konzultant igra ključnu ulogu u smislu pružanja rješenja za probleme kojih možda niste ni bili svjesni. Stoga konzultant mora biti upoznat s tokovima procesa, potrebnim optimizacijama i parametrima usklađenosti.

Parametri za procjenu pri odabiru ISO konzultanata:

  • Relevantno znanje i stručnost

Prilikom odabira konzultanta za implementaciju standarda u Vašoj organizaciji, uzmite u obzir njegovo znanje o osnovama ISO standarda, specifičnim zahtjevima, uobičajenim pogreškama koje su vidjeli u svojoj povijesti kao konzultant, dokumentacijsku podršku itd., jer ćete morati oslonite se na njih da budu stručnjaci za ISO tako da možete ostati stručnjak za svoju organizaciju. Također biste trebali uzeti u obzir konzultantovu povijest i evidenciju o broju certifikata izdanih za njihove klijente i njihovu trenutnu bazu klijenata.

  • Referenca klijenta

Vaši ISO konzultanti trebali bi biti odgovorni za pružanje podrške organizacijama u više disciplina i faza. Oni bi trebali biti stručnjaci za savjetovanje, konzalting, menadžment i interni audit. Kada razmišljate o konzultantu, stope uspješnosti, prošli projekti, zadovoljstvo klijenata, raznoliko iskustvo u industriji, izjave klijenata i studije slučaja pomoći će Vam u određivanju njihove vjerodostojnosti.

  • Komunikacija i izgradnja odnosa

Sastajat ćete se sa svojim konzultantom radi redovitih pregleda, rasprava, formuliranja strategije, internih audita i drugih aktivnosti koje smatrate potrebnima, stoga je važno izgraditi odnos i vjerovati svom konzultantu. Radit ćete zajedno na uspješnoj provedbi procesa ISO žalbi, konačnih certifikata i obnavljanja svakog ciklusa procesa certificiranja. Najvažnije je vjerovati svom konzultantu da će Vas pravilno savjetovati. Možda biste trebali razmisliti o korištenju sličnih praksi kao kod zapošljavanja za vlastiti tim, budući da na vašeg konzultanta treba gledati kao na proširenje Vaše organizacije.

  • Prilagođene usluge

ISO konzultanti moraju biti dovoljno kompetentni da isporuče prilagođene usluge svojim klijentima. Svaka je organizacija drugačija, čak i unutar iste industrije, stoga je važno da svaku stavku prilagode Vašim specifičnim potrebama i slušaju Vašu stvarnu praksu. Važno je zapamtiti da Vaši procesi koji su zapisani trebaju biti ono što radite ili ćete raditi. Kada dođe vrijeme za Vaš certifikacijski audit, auditor će provjeravati Vaše procese, a ako je Vaš konzultant kopirao prethodne primjere od svojih klijenata, a to nije nešto što Vi radite, imat ćete nesukladnost u Vašoj implementaciji.

  • Orijentiran prema rezultatu

Biti usmjeren na rezultate iznimno je važno u ISO industriji. Vaš ISO konzultant ocrtat će vremenski okvir implementacije uključujući poboljšanja procesa, opće datume za interne audite, preporučiti potrebnu obuku i druge važne ključne pokazatelje uspješnosti, u okviru vremenskih okvira i proračuna o kojima se razgovaralo kako bi se osiguralo da Vaša organizacija postigne certifikaciju.

  • Cijene i rokovi

Ispravna implementacija i certifikacija ISO-a dugoročna je investicija i izrazito usmjerena na rezultate, stoga se preporučuje da uzmete u obzir sve druge čimbenike prije nego što procijenite vrijednost svakog konzultanta kojeg razmatrate. Iako bi cijena trebala biti čimbenik u Vašoj odluci, važno je znati što je povezano s cijenom, uključujući kvalitetu, iskustvo, znanje i sve ostale čimbenike koji su spomenuti. Stoga, dok odlučujete o cijeni, održite detaljan sastanak i prođite kroz ponudu usluga i mogućnosti ISO konzultanata. Ponuda koju dobijete od svog konzultanta uzet će u obzir brojne čimbenike kao što su rokovi i obim certifikacije, veličina Vaše organizacije, industrija, složenost i jeste li ikada prije bili certificirani. Ako ste potpuno novi u ISO standardima, to će biti mnogo dublji proces implementacije Vašeg sustava nego ako Vaš konzultant jednostavno pregledava i poboljšava Vaš sustav.

Kontaktirajte nas i odaberite za svojeg ISO konzultanta te se uvjerite u stručnost, iskustvo i kvalitetu naših konzultanta te nas smatrajte proširenjem svoje organizacije, a ne trećom stranom.