U svakom poslu ili industriji nesukladnosti su neizbježne. Te se nesukladnosti odnose na bilo kakvo odstupanje od utvrđenih standarda, postupaka ili zahtjeva. Izvješće o nesukladnosti (NCR) ključni su dokumenti koji se koriste za izvješćivanje i dokumentiranje takvih odstupanja. Ova izvješća pomažu organizacijama u održavanju kvalitete proizvoda i usluga isporučenih korisnicima.

Korak 1: Identifikacija izvješća o nesukladnosti

Prvi korak u stvaranju NCR-a je identificiranje nesukladnosti. To može uključivati ​​identificiranje problema s proizvodima, uslugama ili postupcima koji odstupaju od utvrđenih standarda. Neophodno je biti sveobuhvatan u procesu identifikacije kako bi se osiguralo da su sve relevantne informacije obuhvaćene. Proces identifikacije može uključivati ​​provođenje analize temeljnog uzroka kako bi se utvrdio uzrok nesukladnosti.

Korak 2: Snimanje izvješća o nesukladnosti

Nakon što je nesukladnost identificirana, sljedeći je korak njeno evidentiranje. Bilježenje nesukladnosti uključuje bilježenje svih detalja povezanih s nesukladnošću. Ti detalji mogu uključivati ​​datum, vrijeme, lokaciju, prirodu nesukladnosti i sve druge relevantne informacije. Bitno je točno zabilježiti nesukladnost kako bi se osiguralo da su sve potrebne informacije uhvaćene.

Korak 3: Kategorizacija nesukladnosti

Nakon evidentiranja nesukladnosti, sljedeći korak je njezina kategorizacija. Kategorizacija nesukladnosti uključuje procjenu ozbiljnosti nesukladnosti i njezinog potencijalnog utjecaja na poslovanje. Ovaj korak pomaže organizacijama da daju prioritet korektivnim radnjama na temelju razine rizika povezanog s nesukladnošću.

Korak 4: Analiza nesukladnosti

Sljedeći korak je analiza nesukladnosti. Ovaj korak uključuje utvrđivanje uzroka nesukladnosti i njezinog mogućeg utjecaja na organizaciju. Analiza nesukladnosti može pomoći u prepoznavanju temeljnih problema koje bi možda trebalo riješiti kako bi se spriječile slične nesukladnosti u budućnosti.

Korak 5: Korektivna radnja

Nakon što se nesukladnost analizira, sljedeći korak je poduzimanje korektivnih radnji. Ovaj korak uključuje provedbu mjera za rješavanje nesukladnosti i sprječavanje njezina ponovnog pojavljivanja. Korektivne mjere mogu uključivati ​​promjene procesa, obuku zaposlenika ili povlačenje proizvoda. Neophodno je dokumentirati poduzete korektivne mjere i pratiti njihovu učinkovitost kako bi se osiguralo da se nesukladnosti u potpunosti riješe.

Korak 6: Zatvaranje NCR-a

Posljednji korak u stvaranju NCR-a je njegovo zatvaranje. To uključuje pregled nesukladnosti i poduzete korektivne radnje kako bi se osiguralo da su svi potrebni koraci dovršeni. Nakon što se nesukladnost u potpunosti riješi, NCR se može zatvoriti i može se generirati konačno izvješće.