Izmjena norme ISO 14001:2004 te prelazak na ISO 14001:2015

Izmjena norme ISO 14001:2004 te prelazak na ISO 14001:2015

Nacrt nove verzije norme ISO 9001:2015 dostupan je na stranicama ISO.org te je najavljena objava novog standarda tijekom listopada 2015.

Odgovore na pitanja poput: Koje su promjene u novom nacrtu norme ISO 9001? Kako će nova verzija norme ISO 9001:2015 utjecati na moju organizaciju? nađite u našoj novoj brošuri:

Link na brošuru: Brošura ISO 9001_2015 TCG