ISO 31000 standard za upravljanje rizicima postaje sve važniji za organizacije diljem svijeta. Ovaj standard razvijen je s ciljem kako bi organizacijama pomogao u identificiranju, procjeni, upravljanju i praćenju rizika, što je ključno za uspješno poslovanje u današnjem sve složenijem i dinamičnijem poslovnom okruženju.

ISO 31000 standard pruža općenite smjernice za upravljanje rizicima u organizacijama, a primjenjiv je u svim sektorima. Standard se temelji na principima i konceptima upravljanja rizicima, uključujući kontinuiranu procjenu, upravljanje rizicima na svim razinama organizacije te uključivanje svih relevantnih dionika.

Primjenom ISO 31000 standarda, organizacije mogu poboljšati svoju sposobnost da prepoznaju i upravljaju rizicima te donose informirane odluke koje su usklađene s njihovim ciljevima. Osim toga, implementacija standarda može pomoći organizacijama u smanjenju rizika od gubitka vrijedne imovine, financijskih gubitaka, štete ugledu i drugih nepoželjnih posljedica.

Popularnost i primjena ISO 31000 standarda nastaviti rasti iz godine u godinu, posebno s obzirom na povećanu osviještenost o važnosti upravljanja rizicima u poslovanju, naročito s obzirom na nestabilne gospodarske događaje u svijetu zadnjih godina. Standard je već postao važan alat za organizacije koje žele ostvariti društveno odgovorno poslovanje, a moguće je da će postati još važniji u svjetlu ubrzane digitalne transformacije i globalnih izazova kao što su pandemije, klimatske promjene i geopolitička nestabilnost.

Ukratko, ISO 31000 standard za upravljanje rizicima može biti ključni alat za organizacije koje žele poboljšati svoju sposobnost da prepoznaju, procijene i upravljaju rizicima u skladu s njihovim ciljevima i vrijednostima.

Upravljajte i Vi svojim rizicima, uočite ih na vrijeme te budite spremni sa svim mogućim odgovorima na iste.