Započeo projekt implementacije integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću prema normama ISO 9001 i ISO 27001 u Abacus d.o.o.

Započeo projekt implementacije integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću prema normama ISO 9001 i ISO 27001 u Abacus d.o.o.

Dana 15.01.2015. potpisan je ugovor o početku projekta implementacije integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću prema normama ISO 9001 i ISO 27001 u poduzeću Abacus d.o.o.

Informacijska sigurnost