Započeo projekt implementacije integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema normama ISO 9001 i ISO 14001 u poduzeću Bila Perla d.o.o.

Započeo projekt implementacije integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema normama ISO 9001 i ISO 14001 u poduzeću Bila Perla d.o.o.

Započeo projekt implementacije integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema normama ISO 9001 i ISO 14001 u poduzeću Bila Perla d.o.o.

Bila Perla d.o.o.