ISO 26000 je globalno priznata norma koja postavlja temelje kako organizacije trebaju poslovati na društveno odgovoran način. Ovdje su neke od osnova i nekoliko praktičnih savjeta za uključivanje ISO 26000 u vaše poslovanje. 

Uvod u ISO 26000 

ISO 26000 je norma koju su razvili Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) i Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC). Opisuje kako bi organizacije trebale implementirati opći sustav upravljanja kako bi postigle sveukupnu društvenu odgovornost. Identificira skup kriterija, procesa i postupaka temeljenih na učinku za mjerenje sposobnosti organizacije da ispuni očekivanja u smislu svoje društvene odgovornosti. Razvio ju je konzorcij organizacija predvođen Svjetskim poslovnim vijećem za održivi razvoj (WBCSD). 

Naučite kako slijediti i primijeniti ISO 26000 

ISO 26000 je standard koji pomaže tvrtkama u razumijevanju i ispunjavanju njihovih obveza društvene odgovornosti. Ovaj se standard može primijeniti na bilo koju organizaciju, od malih poduzeća do multinacionalnih korporacija. ISO 26000 daje smjernice o najboljoj praksi za mnoge različite aspekte života, uključujući kontrolu kvalitete, upravljanje zdravljem i sigurnošću, društveno poduzetništvo, ekološku učinkovitost i još mnogo toga. 

ISO 26000 potiče organizacije ne samo da razmotre utjecaj svojih operacija, već i da provedu planove za poboljšanje zajedno s dokumentacijom o tim promjenama. 

Uloga osoblja u društvenoj odgovornosti 

Jedna od glavnih odgovornosti kada se posluje na društveno odgovoran način je osigurati da su članovi osoblja ne samo svjesni svojih dužnosti u stvaranju razlika, već i da posjeduju vještine i znanja potrebna za njihovo izvršavanje. 

Članovi osoblja u tvrtki koji su dobili ovu odgovornost mogu pozitivno promovirati svoje uloge. Oni mogu podržati politiku društvene odgovornosti tvrtke i usmjeravati svoje kolege. Važno je da članovi osoblja budu upoznati s ISO 26000. To će im pomoći da donose odluke temeljene na skupu standarda, a ne na osobnom mišljenju. Članovi osoblja također bi trebali pokazati razumijevanje etičkih načela kako bi drugi zaposlenici razumjeli što se od njih traži kada posluju na društveno odgovoran način. 

Akcijski plan za vrednovanje i poboljšanje razine društvene odgovornosti organizacije 

ISO 26000 je skup smjernica koje pružaju okvir za to kako bi organizacija trebala djelovati iz perspektive društvene odgovornosti. Ovaj dokument ima za cilj pomoći organizacijama da poboljšaju svoju razinu društvene odgovornosti i budu transparentnije. 

Kada je riječ o ISO 26000, standardu koji definira kako društveno odgovorne tvrtke posluju, postoje dva načina na koje tvrtka može ispuniti svoje obveze. Prvo, mogu pogledati kakav je učinak njihove organizacije na terenu i ispraviti probleme koji se mogu pojaviti. Drugo, mogu izraditi akcijski plan za procjenu i poboljšanje svoje razine društvene odgovornosti tijekom vremena. 

Važno je da organizacija kontinuirano procjenjuje svoju razinu društvene odgovornosti. 

Implementacija ISO 26000 u organizaciji može joj pomoći u procjeni i poboljšanju društvene odgovornosti.