Kao jezični model umjetne inteligencije, ChatGPT je osposobljen za pružanje informacija i odgovaranje na pitanja na temelju svog znanja i programiranja. Međutim, kada je riječ o specifičnom poslu ISO konzultanata, nije u njegovim mogućnostima da u potpunosti zamijeni ISO konzultante. 

ISO konzultanti su profesionalci koji pružaju smjernice i podršku organizacijama koje traže certifikaciju prema ISO standardima. Imaju specijalizirano znanje i iskustvo u područjima kao što su upravljanje kvalitetom, upravljanje okolišem i upravljanje sigurnošću informacija. Blisko surađuju sa svojim klijentima kako bi procijenili njihove postojeće sustave, identificirali nedostatke te razvili i implementirali rješenja za postizanje ISO certifikata.

Iako ChatGPT može pružiti informacije i smjernice o ISO standardima, ne može zamijeniti stručnost i iskustvo ISO konzultanta. ISO konzultanti rade izravno s organizacijama kako bi razumjeli njihove jedinstvene potrebe i razvili prilagođena rješenja koja ispunjavaju njihove specifične zahtjeve. ChatGPT ne može replicirati ovu razinu personalizacije i prilagodbe. 

Imajući to u vidu, ChatGPT svakako može pružiti informacije i resurse za pomoć organizacijama u razumijevanju ISO standarda i pripremi za ISO certifikaciju. Može odgovoriti na pitanja o zahtjevima ISO standarda, pružiti smjernice o tome kako razviti i implementirati sustave upravljanja i ponuditi uvid u najbolje prakse za postizanje ISO certifikacije. Međutim, kada je u pitanju stvarna implementacija i proces certifikacije, najbolje je surađivati ​​s iskusnim ISO konzultantom.

Postoji nekoliko razloga zašto bi organizacija trebala razmotriti suradnju sa konzultantom za dobivanje ISO certifikata. Evo nekih od najvažnijih:

Objektivnost i nepristranost: ISO konzultanti daju objektivnu i nepristranu perspektivu o sustavu upravljanja organizacijom. Oni mogu identificirati područja koja trebaju poboljšanja i pomoći organizaciji da razvije plan za rješavanje tih problema.

Prilagođena rješenja: Konzultanti mogu prilagoditi svoje usluge specifičnim potrebama organizacije. Oni mogu razviti prilagođena rješenja koja uzimaju u obzir veličinu organizacije, industriju i jedinstvene okolnosti.

Ušteda vremena i resursa: rad s ISO konzultantom može organizaciji uštedjeti vrijeme i resurse. Konzultant može pomoći u pojednostavljenju procesa certificiranja, smanjiti količinu papirologije i dokumentacije i minimizirati smetnje u svakodnevnom poslovanju organizacije.

Poboljšana stopa uspješnosti certifikacije: ISO konzultanti imaju visoku stopu uspješnosti u pomaganju organizacijama u postizanju ISO certifikacije. Oni mogu pomoći osigurati da organizacija ispunjava sve zahtjeve standarda i da proces certifikacije teče glatko.

Kontinuirano poboljšanje: ISO konzultanti mogu pomoći organizacijama da održe svoj ISO certifikat pružanjem stalne podrške i smjernica. Oni mogu pomoći organizaciji identificirati područja za poboljšanje, pratiti izvedbu i razviti strategije za kontinuirano poboljšanje.