Postoje 8 načela upravljanja kvalitetom na kojima se temelji certifikat ISO 9001. Ova načela, kada se pravilno slijede, pomažu organizacijama da poboljšaju svoje sustave upravljanja kvalitetom i cjelokupne poslovne odnose.

8 načela upravljanja kvalitetom su:

  • Usredotočenost na kupca – ovo načelo pokriva potrebe kupaca i korisničke usluge. Naglašava da bi tvrtke trebale nastojati razumjeti svoje klijente i ići iznad njihovih očekivanja.
  • Liderstvo – Liderstvo je sastavni dio svakog posla. Bez ispravno definiranih ciljeva i zadataka vodstva, posao će se teško moći odvijati glatko.
  • Uključenost ljudi – treće načelo usmjereno je na učinkovitost i djelotvornost osoblja. Možete izgraditi povjerenje dionika optimiziranjem performansi, upravljanjem procesima te mudrim korištenjem poslovnih resursa.
  • Procesni pristup – ovo načelo odnosi se na učinkovitost, djelotvornost i dosljednost. Dobar pristup Vašim procesima pomaže ubrzati aktivnosti, smanjiti troškove i eliminirati otpad.
  • Sustavni pristup upravljanju – ISO definira ovo načelo kao “prepoznavanje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sustavom koji pridonosi djelotvornosti i učinkovitosti organizacije u postizanju njenih ciljeva”.
  • Kontinuirano poboljšanje – Mora biti aktivan poslovni cilj; poduzeća bi trebala prihvatiti nove mogućnosti i prilagoditi se novim tržišnim situacijama.
  • Činjenični pristup donošenju odluka – Donošenje odluke na temelju podataka i analize je logično, ali u trenutnoj uvjetima na tržištu, većina odluka na radnom mjestu donosi se u žurbi. Ovo načelo pomaže osigurati da se odluke donose pažljivo i jasno.
  • Uzajamno korisni odnosi s dobavljačima – Posljednji princip bavi se opskrbnim lancima i promiče zdrave odnose između poduzeća i njegovih distributera. Izgradnja snažnog odnosa s dobavljačima potiče produktivnost.

Ukoliko ste zainteresirani za implementaciju prema ISO 9001 standardu ili prema nekom drugom standardu, možemo Vam pomoći da to učinite efikasno, kvalitetno i uz minimalne probleme. Kontaktirajte nas još danas i saznajte više!