Lako ih je napraviti a mogu prouzrokovati ogromne štete za organizaciju, kratkoročno i dugoročno. U nastavku su navedene 10 najčešćih grešaka koje proizlaze upravljanjem ISO 9001 sustava.

Greška br.1 – Najviše rukovodstvo organizacije nije posvećeno sustavu ISO 9001

Vrhovni menadžment mora biti uključen u procese upravljanja kvalitete te ukoliko ne osigura valjane resurse i mehanizme za planiranje i razvoj, rezultati će biti ispod prosjeka te će se smatrati da nije u potpunosti usvojen.

Greška br.2 – Ne educiraju se ključne osobe zadužene za ISO 9001

Važno je da organizacija educira ključne osobe koje su zadužene za ISO 9001 jer nepoznavanje ili nerazumijevanje samog standarda i zahtjeve standarda može dovesti do propasti i loših rezultata prilikom uvođenja standarda.

Greška br.3 – Ne educiraju se svi zaposlenici

Svaki zaposlenik mora proći edukaciju o ISO 9001 standardu jer zajedničko znanje dovodi do manjih nedoumica, pitanja ili problema prilikom uvođenja standarda. Obuka mora biti prilagođena ovisno o poziciji i aktivnostima zaposlenika.

Greška br.4 – Problemi kod usklađivanja sustava

Sustav bi se trebao usmjeriti na rezultate i kontinuirano poboljšanje, a ne na dokumente koji će još više zakomplicirati poslovanje. Sustav mora biti jednostavan i praktičan.

Greška br.5 – Neispravno korištenje procesa korektivnih radnji

Organizacija treba odvojiti vrijeme na istraživanje vlastitih problema u poslovanju i uključiti prave ljude u istraživanju istih. Većina problema se ponavlja, stoga je upotreba korektivnih radnji ključna za njihovo smanjenje ili eliminaciju.

Greška br.6 – Ne razumijevanje kupčevih želja

Jedan od ciljeva norme ISO 9001 je zadovoljstvo kupaca, a ukoliko organizacija ne razumije ili ne može prepoznati želje i potrebe kupaca, neće moći postići svoj cilj.

Greška br.7 – Žurba u procesu implementacije

Izgradnja čvrstog sustava upravljanja ISO 9001 zahtijeva određeni rad i vrijeme. Pokušaj implementacije sustava u kratkom vremenu bit će kontraproduktivan.

Greška br.8 – Organizacija nema obučenog i iskusnog internog auditora

U velikom broju slučaja, interni auditori nemaju potrebnu obuku i iskustvo da razlikuju velike od manjih problema. Auditori se moraju usredotočiti na pitanja koja će pomoći organizacijama da poboljšaju svoj proces i sam sustav.

Greška br.9 – Vjerovanje da će jednoj organizaciji odgovarati isto što i drugoj

Svaka organizacija je različita i ono što može funkcionirati jednoj, ne mora funkcionirati na drugoj. Organizacija se mora usredotočiti na svoj kontekst organizacije te oko njega graditi sustav.

Greška br.10 – Prepuštanje odgovornosti na jednu osobu

ISO 9001 treba biti dio cijele organizacije te se treba graditi na temelju smjernica i obuka i provoditi ga svakodnevno sa svim uključenim zaposlenicima, inače sustav nikad neće dodati vrijednost organizaciji.

Više o implementaciji ISO 9001 sustava provjerite na našim stranicama:
https://top-consult-grupa.hr/usluge/iso-90012015-upravljanje-kvalitetom/